Og bøker: demokratiske økologiske samfunn; avkolonalisering; muslimske eliter; USA/Kina; Israel/Palestina; ikoniske malerier; kjærlighet; og…
Hvor står Ukraina nå? Munch og dekadansen, filosofen Giorgio Agamben … Vi minner om noe av tematikken fra 2022: evig krig; urbanisme; antisemittisme; og…
Sprengte USA Nord Stream?; Evig krig; Mussolini; Munch; Russland; Kina; italiensk filosofi
Ukraina fra innsiden; Evensmo om "sikkerhetspolitikk"; Costa Ricas alternative fredspolitikk. BØKER: Bruno Latour: miljøkamp; italiensk mafia; Indias…
ORIENTERING: Urbanisering, bykrig, kvinner og uformelt arbeid, fattigdomsbekjempelse, bærekraft, bistandspraksis, boligspekulasjon og Oslos byutvikling.
Nye saker i NY TIDs høstutgave: hva er livets mening?; bilag: en planet av slum; norsk etterretning; IS-kvinnene; Den guddommelige komedie; den nye…
Bakterier og virus; Italias kulturelite fotografert; Sicilia-mafiaen; Syrias borgerkrig; omsorg på 1800-tallet; planeten, plast, jordbruk og en…
Genial kunstner med dårlig politisk gangsyn? Å bremse ned teknologien? Den blodigste slagmarken?
See all

NY TID – kommentaravis og bokmagasin