Høstutgaven

EØS / pandemiens samfunnsmessige konsekvenser / rasismen i internetts algoritmer / Sovjetisk arkitektur / Europa som grønn supermakt / journalistisk filosofi / Kina ogJapan / kongekrabber …

EØS / pandemiens samfunnsmessige konsekvenser / rasismen i internetts algoritmer / Sovjetisk arkitektur / Europa som grønn supermakt / journalistisk filosofi / Kina ogJapan / kongekrabber og coronavirus / subversiv feminisme / økosorg / dokumentarfoto / gjensidig hjelp / ekstremvær / bannlysning av døden / Israel, en utopi / 20 år etter 9/11 / franske kriger / kritiske rasestudier / internetts kyniske tilblivelse /Putins sump / Joachim Trier / økologi – og William Burroughs.
Om du ikke har den, kjøp i løssalg eller bestill evt på nett.

På nett finner du Jens Bjørneboes kommende stykke Røde Emma omtalt.

Og om du lurer på fredspolitikken til partiene før valget, klikk her:

I sommer hadde vi også en debatt på nett om strålevern:

Norsk strålevern hviler på hardt kritisert stiftelse
Har stråleverndirektoratet stukket hodet i sanden?
Feilinformerer Strålevernet?
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – bekymringsverdig feilinformasjon?
På full fart inn i en økologisk blindgate

Ellers i avisen:

LEDER: De tre økologier

… tre filmer:

ØKOFILM: Sorg er det vi føler – når et tap er et faktum (se filmen her)

CANNES: Videreføring snarere enn reprise

20 år etter 11. september

Et forskningsteam i Alaska har via forskning og nye datasimulerte modeller konkludert med at NIST-rapporten om 11. september har tatt feil. Noe for NRK?

… og bøker som:

ANARKISME: Å mobilisere mot dagens totalitære stater, neoliberalistiske ideologer og oligarker
Lars Movin: William S. Burroughs. Fra cut-ups til shotgun paintings
Et gjennomgående tema hos William S. Burroughs er kontroll og avhengighet, kunst, (kvasi)vitenskap samt ideologi - og sivilisasjonskritikk. Denne boken er et oppkomme av anekdoter og morsomme historier.

Europa som en grøn supermagt?

Bjarke Møller:Håbets politik
Som politisk projekt har Europas nationer ikke formået at finde fælles fodslag. Kan det lokale og regionale baseret på flere «pagter» danne rammen for et perspektiv – som skal bidrage til at udvikle et nyt paradigme?

Pandemien og dens samfunnsmessige implikasjoner

Renata Avila og Srećko Horvat:Everything Must Change! The World After Covid-19
Thomas Hylland Eriksen omtaler en nyutgitt intervjuantologi om pandemien. Her sier Roger Waters at krig og klimaendringer dreper oss raskere enn alt annet, men pustepausen som begynte i mars 2020, kan fremdeles åpne for andre alternativer. Hele antologien forutsetter samtidig digital teknologi – som vi alt i alt kan være takknemlige for.

Internetts kyniske tilblivelse

Yasha Levine:Surveillance Valley. The Secret Military History of the Internet
Statlig overvåkning hadde ikke vært mulig uten tjenestene til Silicon Valleys teknologiselskaper. Eksempelvis omtales Google i Surveillance Valley som «en fullverdig militærentreprenør, som solgte versjoner av selskapets forbrukerdata- og analyseteknologi til politiavdelinger, bystyrer og viktige amerikanske etterretnings- og militærorganisasjoner».

Økologi som en ny form for overlevelseskunst

Conversations with Anders Dunker:Rediscovering Earth. Ten Dialogues on the Future of Nature
En avgjørende innsikt er at skjebnen til truede arter i naturen blir avgjort i kulturen, av menneskenes oppmerksomhet og verdier – slik vi eksempelvis overspiser og overforbruker.

Efter corona – en teknokratisk, planetær orden

Benjamin Bratton:The Revenge of the Real: Politics for a Post-Pandemic World
Det er svært at læse Brattons positive biopolitik som andet end en form for teknokratisk autoritarisme – der subjektet er et punkt i et biopolitisk netværk.

Et liv i transitt

Christina Pareigis:Susan Taubes: Eine intellektuelle Biographie
Biografien over den jødisk-ungarske filosofen og forfatteren Susan Taubes skildrer liv, tanke og verk intrikat sammenvevd med det 20. århundres historiske traumer – og erfaringer av rotløshet.

Skuffet over det franske intellektuelle miljøet

Paul Ricoeur:Philosophy Ethics & Politics
En bok av Paul Ricoeur om temaer som kunstverket, metaforer, meningsdannelse og den franske revolusjons betydning for Europas kultur og politikk.

… to kronikker:

Ekstremvær, tap av matjord, avlinger og mulige ressurskrangler
Stortingsvalget må bli et klimavalg. Hva med å avsette én ekstra prosent av nasjonalbudsjettet til klimatiltak i utviklingsland?

Hva er det Senterpartiet, Rødt, Sog Frp egentlig vil ha endret?
EØS er eksempelvis luftfart, energisamarbeid, banksamarbeid, satellitt-navigasjon, medisinsk samarbeid (covid-19 og vaksinesamarbeidet), samarbeid om sikkerhet innenfor kommunikasjons-teknologi, jernbanepakke og politisamarbeid. Hva er alternativet, rosin-plukking i Brussel?

… og et essay om en annen form for politikk:

PÅ GRUNNLAG AV KUNNSKAP: Borgerforsamlingens muligheter
Hva er «borgerforsamlinger» som politiske verktøy? De brukes nå for å sikre samfunnsomfattende konsensus og foreslå løsninger alle vil oppfatte som meningsfylt – også i krisetider.