NY TID kommer ut hvert kvartal som trykt kommentaravis og bokmagasin (sakprosa), og online med løpende publiseringer.
Den redaksjonelle linjen er kritisk til overdreven militærmakt, markeds- og statskontroll og økonomisk maktbruk. SVs tidligere avis (1975–2005, og forløperen Orientering 1953-75), er i dag drevet uavhengig, med en sosialliberal og øko-anarkistisk inspirasjon. Med internasjonal solidaritet og individuell frihet, fremmer vi et økologisk og filosofisk-eksistensielt livssyn.

Subscribe to NY TID – kommentaravis og bokmagasin

Nyhetsbrev med nye artikler publisert et par ganger hver måned.

People

Truls Lie
Ansvarlig redaktør