NY TID kommer ut hvert kvartal som trykt kommentaravis og bokmagasin (sakprosa), og online med ukentlige publiseringer.